Sanificante - sanitace pro klimatizace - 25 L

výrobce:Farmicol SpA
katalogové číslo:128.025
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:2 375,2 Kč

2 874,0 Kč

SANIFICANTE CLIMA je

kapalný detergent s neutrálním pH 7 s výrazným sanitačním účinkem, ideální pro sanitaci a čištění vzduchotechnických a klimatizačních systémů PROČ V důsledku svého složení bez uhličitanů sodných nebo alkálií je tento produkt ideální pro čištění delikátních směrovacích klapek v odpařovacích jednotkách klimatizací, které jsou normálně vyrobeny z hliníkových slitin a jsou proto silně citlivé na agresivní činidla ať basická či kyselá. Je také ideální pro čištění pylových filtrů, které se čistí ponořením nebo jednoduše ostříkáním. Kromě svého detergenčního účinku má také významný účinek baktericidní a protiplísňový daný složením na bázi kvartérních amonných solí a silných sanitačních přísad doporučených Italským Ministerstvem Zdravotnictví pro přesně tento účel. Jemná a příjemná vůně borovic (pinií) přispívá k požadovanému účinku, zejména při udržování všech vzduchotechnických zařízení v perfektně čistém stavu a bez kontaminace. Je vynikající jak pro prevenci, tak pro systematická ošetřování.

JAK Čištění odpařovače a ventilačních klapek:

Naředěný produkt na požadovanou koncentraci (normálně 1:3 až 1:10 ve

vodě) nastříkejte na odpařovač; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut a

potom opláchněte. Potom spusťte zařízení tak, aby kondenzační voda, která

se automaticky vytváří, vymyla produkt.

Čištění pylových filtrů:

Ponořte filtr do 25% vodného roztoku produktu SANIFICANT CLIMA;

ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut; potom opláchněte. Alternativa je

že tentýž roztok bude nastříkán na filtr v jeho pracovní pozici a znečištění a

zbytky činidla budou odstraněny pomocí stlačeného vzduchu.

Sanitace odpařovače a filtrů:

Po vyčištění odpařovačů a/nebo filtrů podle postupu výše aplikujte na

povrchy stejný roztok produktu ale tentokrát neoplachujte. Kromě toho je

dobrý sanitační účinek dosažen i tehdy, když se produkt použije výhradně

jenom jako detergent k omytí.

KDE Civilní a průmyslová chladící a klimatizační zařízení

https://www.faren-praha.com/